Homepage

TOERUSTINGSDAG

Kruispunt

D.V. vrijdag 6 oktober 2023

15.30 - 20.30 uur

Christelijke Hogeschool Ede

Nieuw gereedschap voor jeugdwerk met perspectief!

Hoe houden we alle jongeren betrokken en houden we hen vast? Deze vraag is een veelgehoorde verzuchting in de kerk. In een houding van ontspanning en verwachting van de Verbondsgod mogen we doen wat in ons vermogen ligt om alle gedoopte jongeren in de gemeente te bereiken en te betrekken, ze zijn tenslotte allemaal deel van de gemeente die tot eer van de Heere een geheiligd leven hoort te leiden. De gemeente heeft hen nodig, al deze jongeren hebben eigen gaven en talenten die ingezet kunnen worden in het gemeenteleven. Het breed integreren van jeugdwerk in het geheel van het gemeenteleven is niet aan aantallen gebonden, en kan ook in kleine gemeenten goed functioneren.

Voor nieuwe vormen van jeugdwerk is nieuw ‘gereedschap’ nodig. Drs. L. (Laurens) Snoek gaat met ons op zoek naar nieuwe perspectieven en de bijbehorende gereedschappen voor het werken met jongeren in de kerk van vandaag!

Het symposium wordt mede georganiseerd door de Christelijke Hogeschool Ede en de TUA.

HOOFDLEZINGEN

Verder kijken en dieper graven

Perspectieven voor werkers in de kerk

Is er perspectief voor kerkelijk jeugdwerk? Wie zich dit afvraagt, staat voor een belangrijke, gelovige plicht: verder kijken en dieper graven dan je tot nu toe gedaan hebt. Verder kijken, zowel terug de geschiedenis in als vooruit naar de toekomst. Maar ook hoger, naar het Hoofd van de gemeente, de Gekruisigde, en om ons heen, naar de verschillende generaties en hun dienst aan elkaar. Dieper graven om beter te begrijpen wat er onder de huidige toestand van het jeugdwerk zit, maar ook om die lagen van ons bestaan te ontdekken waarin onze kinderen en jongeren elkaar en de andere generaties ontmoeten. Kom vanaf het Kruis meekijken naar het kerkelijk jeugdwerk en hoor het perspectief: ‘Als Ik van de aarde verhoogd zal zijn, zal Ik hen allen tot Mij trekken.’

Scherper kijken en beter graven

Gereedschappen voor werkers in de kerk

Perspectief zien is één, uitvoerend jeugdwerker zijn is twee. Is er gereedschap voorhanden dat je helpt om met hoop aan de slag te gaan en met moed aan de slag te blijven? Het antwoord is ‘ja’: een gereedschapskist vol! Het eerste stuk gereedschap is: ‘kijken’. En als ‘kijken’ te weinig oplevert: ‘scherper kijken’. Naar de kinderen en jongeren zelf, naar hun leefwereld en verlangens, naar ouders en andere opvoeders. Het tweede stuk gereedschap is: ‘het schepje’ dat je helpt om beter te graven in de Bijbel, in je eigen hart en in dat van kinderen en jongeren. Kom mee-oefenen in nauwkeurig kijken, zonder oordeel, en in beter graven, voorzichtig en bescheiden. Om kinderen en jongeren voor te gaan op de weg naar en van het Kruis, waar deze belofte klinkt: ‘Wie een van deze kleinen ontvangt, ontvangt Mij.’ 

Spreker

Laurens-Snoek

Beide lezingen zullen verzorgd worden door Laurens Snoek, Lerarenopleider GL aan de CHE en docent Catechetiek en Kerkelijk Onderwijs aan de TUA.

WORKSHOPS

Er vinden twee workshoprondes plaats. U heeft de keuze uit tien workshops. Voor elke workshopronde kunt u twee voorkeuren opgeven. We proberen u zoveel mogelijk in te delen bij de eerste keuze.

1. Vertellend spreken in kinderwerk
Laat je zintuigen het werk doen!
Workshopleider: Erna van Dulken
Niet alleen door wat je zegt krijgt je boodschap vorm en inhoud, maar vooral door hóe je het zegt. Tijdens deze workshop bekijken we verschillende manieren van spreken, en oefenen we in het vertellend spreken. Hoe lees je als kinderwerker de Bijbel voor? Hoe vertel je de kernboodschap zo door aan kinderen zodat ze geboeid naar je blijven luisteren? Kom oefenen tijdens deze workshop en je zult ervaren dat je met kleine aanpassingen in je uitingen, groot resultaat kunt bereiken!
2. Tieners en de prediking
Hoe werkt de preek bij tieners?
Workshopleider: Niek Bakker
Tieners zitten volop in een verbouwingsfase. Dat geldt niet alleen fysiek, maar ook sociaal en emotioneel. Veel gaat langs hen heen omdat ze heel druk zijn met zichzelf. Wanneer treft een preek echt doel bij tieners? Wat blijft hangen en wat glijdt langs hen heen? En: kunnen we de ontvankelijkheid van tieners ook een handje helpen? In deze workshop ontdekken we hoe dat werkt in het tienerbrein.
3. Jeugdpastoraat in de praktijk
Zorg voor jongeren in de kerkelijke gemeente
Workshopleider: Jan Willem Baars
Hoe kun je als (jeugd)ambtsdrager of leidinggevende oog hebben voor de jongeren in de gemeente? Pastorale zorg is niet alleen van belang als een jongere tegen dingen aanloopt, geconfronteerd wordt met moeilijkheden, rouw of verdriet. Maar ook juist als het goed gaat, als er geen bijzonderheden zijn. Is er dan tijd en aandacht voor elkaar? Ervaren jongeren in de gemeente dat ze gezien worden? En hoe geef je deze pastorale aandacht zo vorm dat het ook vol te houden is en door jongeren zelf als prettig en helpend ervaren wordt? Over deze en andere vragen rondom jeugdpastoraat denken we na tijdens deze workshop.
4. Openheid creëren tijdens catechese
Hoe creëer ik een open sfeer tijdens de les zodat we een goede relatie opbouwen?
Workshopleider: Prof. dr. M.J. Kater
Tijdens catecheselessen wil je graag kennis overdragen. Maar tegelijkertijd wil je meer dan dat. Het zou zo mooi zijn als jongeren zich veilig voelen tijdens de lessen, als ze al hun vragen durven stellen en geen belemmering ervaren om primair te reageren. Hoe kun je openheid creëren tijdens de lessen? Goed nieuws: de sleutel heb je als catecheet of leidinggevende zelf in handen. Tijdens deze workshop bespreken we welke vaardigheden jou gaan helpen om die sleutel te hanteren.
5. Met tieners in gesprek over het geloof
Hoe voer ik een groepsgesprek met tieners?
Workshopleider: Mirjam Groenenboom
Welke houding nemen we aan als we over geloofszaken spreken met tieners? Hoe kunnen we inspirerende voorbeelden zijn? Hoe zorgen we ervoor dat we aansprekend zijn voor de jeugd? Wat heeft op lange termijn effect op onze jongeren? Wat zijn de ingrediënten voor een goed gesprek? Waar lopen we tegen aan in gesprek met tieners? Over deze en andere zaken denken we in deze workshop na en krijg je praktische tools aangereikt.
6. Kinderen betrekken bij de gemeente
Hoe benaderen we kinderen en kunnen we hen betrekken bij de gemeente?
Workshopleider: Dineke van der Wilt
De betrokkenheid van kinderen bij de gemeente is grotendeels afhankelijk van de keuze en inzet van ouders. Daar heb je als ambtsdrager of leidinggevende niet altijd invloed op. Hoe kun je kinderen zelf benaderen en enthousiasmeren voor het kinderwerk? Denk daarbij aan zondagsschool, kinderclub of het kinderevangelisatiewerk.
7. Relationeel jeugdwerk
Hoe leg ik een relatie met jongeren uit de kerk, en hoe onderhoud ik de relatie?
Workshopleider: Marcel Vroegop (middag), Matthijs Voskuil (avond)
Een goede relatie van veiligheid, onderling vertrouwen en respect vormt de basis en de sleutel voor alle vormen van contact met jongeren in de kerk. Maar hoe kom je tot zo’n relatie? Wat is daarvoor nodig? Hoe begin je daarmee en hoe onderhoud je het contact op een luchtige en natuurlijke manier?
8. Met jongeren in gesprek over de kerkelijke gemeente
Hoe gaan we met de jongeren in gesprek over de kerkelijke gemeente waar ze deel van uitmaken?
Workshopleider: Niek Bakker
Steeds vaker geven jongeren aan wel in God te geloven, maar het instituut kerk maar ingewikkeld te vinden. Hoe ga je het gesprek met jongeren aan over het belang van de kerk? Kun je zelf met waardering en met een positief kritische blik naar jullie gemeente kijken? Wat zegt de Bijbel over wat een gezonde gemeente is, en wat vraagt dit van ons in onze eigen kerkelijke context?
9. Aandacht vangen en vasthouden
Hoe vang je de aandacht van de jongere bij het onderwerp en hoe houd je de aandacht vast?
Workshopleider: Henriëtte van Eekelen
Je wilt een inleiding houden over een mooi thema. Maar hoe van je de aandacht van de jongeren, die misschien met hele andere thematieken bezig zijn. Misschien lukt het je wel met mooie intro’s om de aandacht te vangen, maar als je dan overgaat naar de kern van je verhaal ben je ze kwijt. Tijdens deze workshop leer je heel praktisch hoe je de aandacht van jongeren (en ouderen) kunt vangen bij het onderwerp en gedurende je verhaal ook kunt vasthouden.
10. ‘Jij bent uniek!’- Diversiteit in het jeugdwerk
Hoe kan het jeugdwerk voor alle soorten kinderen en jongeren aantrekkelijk zijn?
Workshopleider: Wout Schonewille
In de kerk kiezen we elkaar niet uit. We zijn aan elkaar gegeven. Dat is een prachtig gegeven, maar brengt ook veel uitdagingen met zich mee. Want hoe sluit je tijdens een en hetzelfde programma aan bij hele verschillende jongeren. Denk alleen al aan het verschil tussen jongens en meiden, maar ook het niveauverschil, de verschillen tussen hobby’s en interesses, karakterverschillen en de specifieke aandacht die sommige jongeren nodig hebben. Tijdens deze workshop krijg je tips om hier mee om te gaan.

PROGRAMMA

Hieronder vindt u de tijden van het programma, dat duurt van 15.30-20.30 uur. Ook is het mogelijk om vanaf een ander tijdstip deel te nemen aan het symposium. Als dit op u van toepassing is, wilt u dan bij het aanmelden aangeven in het opmerkingsveld vanaf welke tijd u hoopt te komen?

15:00Inloop
15:30Opening Symposium
door Lydia van Ginkel, projectleider Goed in Vorm
16:00Lezing 1
Verder kijken en dieper graven - perspectieven voor werkers in de kerk - door Laurens Snoek
16:40Workshopronde 1
17:40Uitgebreide broodmaaltijd en soep
18:40Opening avondprogramma
18:50Lezing 2
Scherper kijken en beter graven - gereedschappen voor werkers in de kerk - door Laurens Snoek
19:30Workshopronde 2
20:30Ontmoeting met koffie of thee

Kosten

De kosten voor deelname aan de toerustingsdag zijn € 24,95 per persoon. Daarin is het volgende begrepen: Deelname aan het programma incl. de maaltijd.

Wanneer u een deel van het programma bijwoont, blijven de kosten gelijk. Leidinggevenden, ambtsdragers en leerkrachten hebben soms de mogelijkheid om kosten te declareren bij hun kerkelijke gemeente of hun werkgever. Bij betaling ontvangt u een factuur waarop staat dat er via iDEAL betaald is.

Bij eventuele verhindering van deelname aan het symposium na aanmelding zijn deze voorwaarden van toepassing.

Aanmelden

Graag aanmelden voor vrijdag 29 september!

Er zijn twee workshoprondes, voor elke ronde geeft u een 1e en 2e keus op. U wordt zoveel mogelijk bij uw 1e keus workshop ingedeeld. Als een workshop er niet meer bij staat in het formulier, is deze al vol!

LET OP: Bij de gekleurde velden moet een keus gemaakt worden uit een lijst met opties! Klik of tik op elk veld om een keus te maken.

Daarnaast geldt het vrijwilligerstarief alleen wanneer je als vrijwilliger direct bij een project of commissie van IKC/LCJ/HJW/BHZ betrokken bent. Als leidinggevende van club of zondagsschool kom je dus niet automatisch in aanmerking voor de korting.

LET OP:
Vanwege grote belangstelling voor het symposium is de plenaire zaal vol. Wel is er een collegezaal met een live-verbinding op groot scherm beschikbaar, waar u het plenaire gedeelte samen met andere deelnemers kunt volgen. De rest van het programma blijft hetzelfde. Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Lydia van Ginkel.

Ervaring deelnemer vorige symposium
“Door het grote scherm en duidelijke live-stream waan je je in de grote zaal. Je hebt het voordeel dat je niet tegen andere hoofden aankijkt en je hebt een desk voor je, zodat je makkelijk aantekeningen kunt maken. Win-win vond ik!”

Terugblik en evaluatie

Graag horen we hoe u de toerustingsdag hebt ervaren. Via onderstaande buttons kunt u de evaluatie invullen en uitgebreid terugblikken. Bij de terugblik zijn ook de foto’s te vinden en (vanaf maandag) de video’s van de lezingen.

Route en contact

Het symposium wordt gehouden in het gebouw van de Christelijke Hogeschool Ede, Oude Kerkweg 100, 6717 JS, Ede. U kunt gratis parkeren, kijk op de website van de CHE voor alle gegevens.

Heeft u nog vragen over het symposium? Neem dan contact op met Lydia van Ginkel.

2023 © Goed in vorm

Goed in vorm is onderdeel van het Interkerkelijk Kenniscentrum voor kinder- en jongerenwerk vanuit de kerk (IKC).

info@goedinvorm.nu | www.goedinvorm.nu | 06-25466235

Algemene gegevens

2023 © Goed in vorm

Goed in vorm is onderdeel van het Interkerkelijk Kenniscentrum voor kinder- en jongerenwerk vanuit de kerk (IKC).

info@goedinvorm.nu
www.goedinvorm.nu
06-25466235

Algemene gegevens